Greece

 

Athens

 

Naxos

 

Mykonos

 

Santorini

 

Crete

 

The Acropolis

The Parthenon